Neuropilins

Neuropiliner

Svensk definition

Neuropiliner är 140 kDa-cellytereceptorer hos ryggradsdjur som binder neuronala styrmolekyler under nervsystem- och axonutveckling och modulerar VEGF-förmedlad angiogenes (kärlbildning). Neuroplin 1 och 2 skiljer sig åt vad gäller bindningsspecificitet och är komplementärt fördelade i områden i det växande nervsystemet. Neuropiliner är receptorer för utsöndrade klass 3-semaforiner och kärlendoteltillväxtfaktorer, och kan bilda hetero- eller homodimerer. De kan också samverka synergistiskt med plexiner och VEGF-receptorer och bilda receptorkomplex med distinkta affiniteter och specificiteter. Neuropilinbindning bestäms specifikt av CUB och koagulationsfaktorliknande områden i den extracellulära delen av molekylen, medan en MAM-domän är avgörande för signalöverföring.

Engelsk definition

Neuropilins are 140-kDa vertebrate cell surface receptors that bind neuronal guidance molecules during neural development and axonal outgrowth, and modulate VEGF-mediated angiogenesis. NEUROPILIN-1 and NEUROPILIN-2 differ in their binding specificities, and are distributed complementarily in regions of the developing nervous system. Neuropilins are receptors for secreted CLASS 3 SEMAPHORINS as well as for vascular endothelial growth factors, and may form hetero- or homodimers. They may also interact synergistically with plexins and with VEGF RECEPTORS to form receptor complexes with distinct affinities and specificities. Neuropilin binding specificity is determined by CUB and coagulation-factor-like domains in the extracellular portion of the molecule, while a MAM domain is essential for SIGNAL TRANSDUCTION.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuropilin