epsilon-Crystallins

Epsilonkristalliner

Svensk definition

En grupp kristalliner som påvisats i ögonlinsen hos andfåglar och krokodiler. De utgörs av inaktiverade former av B-kedjeunderenheten av laktatdehydrogenas.

Engelsk definition

A group of crystallins that have been found in the lens (LENS, CRYSTALLINE) of DUCKS and CROCODILES. They are inactivated forms of the B chain subunit of lactate dehydrogenase.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

epsilon Crystallins Crystallins, epsilon epsilon-Crystallin epsilon Crystallin