Myoblasts

Myoblaster

Svensk definition

Embryonala (förstadie-)celler av den myogena cellinje som utvecklas från mesodermet. De förökar sig, migrerar till sina olika platser och genomgår sedan differentiering till den rätta sortens myocyter (muskelceller).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Myoblast Muscle Cells, Precursor Muscle Cell, Precursor Precursor Muscle Cell Precursor Muscle Cells Muscle Cells, Embryonic Embryonic Muscle Cell Embryonic Muscle Cells Muscle Cell, Embryonic