Mesoderm

Mesoderm

Svensk definition

Det mellersta germinallagret i ett embryo. Det härrör från tre-pariga mesenkymaggregat längs neuralröret.

Engelsk definition

The middle germ layer of an embryo derived from three paired mesenchymal aggregates along the neural tube.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Paraxial Mesoderm Mesoderm, Paraxial Mesoderms, Paraxial Paraxial Mesoderms Dorsal Mesoderm Dorsal Mesoderms Mesoderm, Dorsal Mesoderms, Dorsal Mesenchyma Mesenchymas Mesenchyme Intermediate Mesoderm Intermediate Mesoderms Mesoderm, Intermediate Mesoderms, Intermediate Lateral Plate Mesoderm Lateral Plate Mesoderms Mesoderm, Lateral Plate Mesoderms, Lateral Plate Plate Mesoderm, Lateral Plate Mesoderms, Lateral