Germ Layers

Groddblad

Svensk definition

De tre ursprungliga cellskikten (ektoderm, endoderm, mesoderm) som utvecklas under gastrulationen och från vilka vävnader och kroppsutformning för en fullständig organism kommer. De bildas från två tidigare lager: hypoblast och epiblast.

Engelsk definition

The three primary germinal layers (ECTODERM; ENDODERM; and MESODERM) developed during GASTRULATION that provide tissues and body plan of a mature organism. They derive from two early layers, hypoblast and epiblast.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Germ Layer Layer, Germ Layers, Germ Hypoblast Hypoblasts Epiblast Epiblasts