Discrete Subaortic Stenosis

Subaortastenos

Svensk definition

En anatomisk förändring i mitralisklaffapparaten och hjärtkammarskiljeväggen, vilket leder till hindrat utflöde från vänster kammare.

Engelsk definition

A type of constriction that is caused by the presence of a fibrous ring (discrete type) below the AORTIC VALVE, anywhere between the aortic valve and the MITRAL VALVE. It is characterized by restricted outflow from the LEFT VENTRICLE into the AORTA.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Discrete Subaortic Stenoses Stenoses, Discrete Subaortic Stenosis, Discrete Subaortic Subaortic Stenoses, Discrete Subaortic Stenosis, Discrete