Neuroschistosomiasis

Neuroschistosomiasis

Svensk definition

Schistosoma-infektioner i hjärnan, ryggmärgen eller hjärnhinnorna orsakade av trematoder av släktet Schistosoma (främst Schistosoma japonicum, S. mansoni och S. haematobium hos människor). S. japonicum-infektioner i nervsystemet kan ge upphov till akut meningoencefalit eller kronisk encefalopati. S. mansoni- och S. haematobium-infektioner i nervsystemet är förknippade med akut, transversell myelit omfattande ryggmärgens nedre delar.

Engelsk definition

SCHISTOSOMIASIS of the brain, spinal cord, or meninges caused by infections with trematodes of the genus SCHISTOSOMA (primarily SCHISTOSOMA JAPONICUM; SCHISTOSOMA MANSONI; and SCHISTOSOMA HAEMATOBIUM in humans). S. japonicum infections of the nervous system may cause an acute meningoencephalitis or a chronic encephalopathy. S. mansoni and S. haematobium nervous system infections are associated with acute transverse myelitis involving the lower portions of the spinal cord. (From Joynt, Clinical Neurology, 1998, Ch27, pp61-2)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Neuroschistosomiases Central Nervous System Schistosomiasis Schistosomiasis, Central Nervous System Schistosomal Myeloradiculopathy Myeloradiculopathies, Schistosomal Myeloradiculopathy, Schistosomal Schistosomal Myeloradiculopathies Schistosomal Myelitis Myelitis, Schistosomal Schistosomal Myelopathy Myelopathies, Schistosomal Myelopathy, Schistosomal Schistosomal Myelopathies