Immunophilins

Immunfiliner

Svensk definition

En familj väl bevarade proteiner som alla är cis-transpeptidyl-prolylisomeraser. De binder de immunsuppressiva medlen cyklosporin, takrolimus och sirolimus. De har rotomasegenskaper, vilka hämmas av de immunsuppressiva medel som binds till dem. EC 5.2.1.8.

Engelsk definition

Members of a family of highly conserved proteins which are all cis-trans peptidyl-prolyl isomerases (PEPTIDYLPROLYL ISOMERASE). They bind the immunosuppressant drugs CYCLOSPORINE; TACROLIMUS and SIROLIMUS. They possess rotamase activity, which is inhibited by the immunosuppressant drugs that bind to them.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Immunophilin Neurophilins Neurophilin