Amino Acid Substitution

Aminosyrasubstitution

Svensk definition

Naturligt förekommande eller experimentellt utbyte av en eller flera aminosyror i ett protein mot en eller flera andra, varvid proteinets funktioner kan bibehållas, förändras eller utebli. Experimente ll substitution används för att studera enzymaktiviteter och bindningsegenskaper.

Engelsk definition

The naturally occurring or experimentally induced replacement of one or more AMINO ACIDS in a protein with another. If a functionally equivalent amino acid is substituted, the protein may retain wild-type activity. Substitution may also diminish, enhance, or eliminate protein function. Experimentally induced substitution is often used to study enzyme activities and binding site properties.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Amino Acid Substitutions Substitution, Amino Acid Substitutions, Amino Acid