Heparan Sulfate Proteoglycans

Heparansulfatproteoglykaner

Svensk definition

Allmänt förekommande makromolekyler, associerade med cellytan på och den extracellulära matrisen till en rad olika celltyper i vävnader hos såväl ryggradsdjur som ryggradslösa. Molekylerna är viktiga kofaktorer i vidhäftningsprocesser mellan cell och matris, i cell-cell-igenkänningssystem och i samverkan mellan receptorer och tillväxtfaktorer.

Engelsk definition

Ubiquitous macromolecules associated with the cell surface and extracellular matrix of a wide range of cells of vertebrate and invertebrate tissues. They are essential cofactors in cell-matrix adhesion processes, in cell-cell recognition systems, and in receptor-growth factor interactions. (From Cancer Metastasis Rev 1996; 15(2): 177-86; Hepatology 1996; 24(3): 524-32)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Proteoglycans, Heparan Sulfate Sulfate Proteoglycans, Heparan HSPG Proteoheparan Sulfate Heparan Sulfate Proteoglycan Proteoglycan, Heparan Sulfate