Bone Morphogenetic Proteins

Benmorfogenesproteiner

Svensk definition

Icke-kollagena faktorer, förmodligen proteiner, som finns i demineraliserad benmassa och stimulerar osteogenes (benbildning). De kan sätta igång benbildning i ektopiska områden och kan sålunda vara po tentiellt användbara för benreparation.

Engelsk definition

Bone-growth regulatory factors that are members of the transforming growth factor-beta superfamily of proteins. They are synthesized as large precursor molecules which are cleaved by proteolytic enzymes. The active form can consist of a dimer of two identical proteins or a heterodimer of two related bone morphogenetic proteins.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Morphogenetic Proteins, Bone Bone Morphogenetic Protein Morphogenetic Protein, Bone