Adoptive Transfer

Adoptiv överföring

Svensk definition

En form av passiv immunisering, där redan sensibiliserade immunologiska agens (celler eller serum) överförs till icke-immuna mottagare. När metoden används i cancerterapi kallas den adoptiv immunterap i.

Engelsk definition

Form of passive immunization where previously sensitized immunologic agents (cells or serum) are transferred to non-immune recipients. When transfer of cells is used as a therapy for the treatment of neoplasms, it is called adoptive immunotherapy (IMMUNOTHERAPY, ADOPTIVE).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Adoptive Transfers Adoptive Cell Transfer Adoptive Cell Transfers Cell Transfer, Adoptive Cell Transfers, Adoptive