Ventricular Premature Complexes

Hjärtkammarprematurslag

Svensk definition

För tidiga sammandragningar av hjärtkammaren, den vanligaste typen av arytmier. Om inte hjärtsjukdom föreligger är sådana av ringa klinisk betydelse, men hos patienter med kranskärlsjukdom utgör de en ständig risk för kammartakykardi eller kammarflimmer och plötslig död.

Engelsk definition

A type of cardiac arrhythmia with premature contractions of the HEART VENTRICLES. It is characterized by the premature QRS complex on ECG that is of abnormal shape and great duration (generally >129 msec). It is the most common form of all cardiac arrhythmias. Premature ventricular complexes have no clinical significance except in concurrence with heart diseases.

Svenska synonymer

Extra hjärtslag, ventrikulär Ventrikelprematurslag

Engelska synonymer

Premature Ventricular Beats Premature Ventricular Beat Ventricular Beat, Premature Ventricular Beats, Premature Ventricular Premature Complex Premature Ventricular Contractions Premature Ventricular Contraction Ventricular Contraction, Premature Ventricular Contractions, Premature Ventricular Ectopic Beats Ectopic Beat, Ventricular Ectopic Beats, Ventricular Ventricular Ectopic Beat Extrasystole, Ventricular Ventricular Extrasystole Ventricular Extrasystoles Premature Ventricular Complex Ventricular Complex, Premature