Magnetic Resonance Angiography

Magnetisk resonansangiografi

Svensk definition

Icke-invasiv metod för kärlavbildning och bestämning av den inre anatomin utan bruk av kontrastmedel eller strålning. Tekniken används speciellt vid cerebral angiografi, och för studier av andra kärlstrukturer.

Engelsk definition

Non-invasive method of vascular imaging and determination of internal anatomy without injection of contrast media or radiation exposure. The technique is used especially in CEREBRAL ANGIOGRAPHY as well as for studies of other vascular structures.

Svenska synonymer

MR-angiografi

Engelska synonymer

MRI Angiography Angiographies, MRI Angiography, MRI MRI Angiographies Angiography, Magnetic Resonance Angiographies, Magnetic Resonance Magnetic Resonance Angiographies Perfusion Magnetic Resonance Imaging Perfusion Weighted MRI MRI, Perfusion Weighted