Anemia, Iron-Deficiency

Järnbristanemi

Svensk definition

Anemi kännetecknad av små eller obefintliga järnförråd, låg serumjärnhalt, förhöjda värden av fritt erytrocytporforin, låg transferrinmättnad, förhöjt transferrin, lågt serumtransferrin, låg hemoglobi nhalt eller hematokrit, och hypokroma mikrocyter. Typiska symtom kan vara blekhet, stomatit, mag-tarmbesvär, näthinneblödningar och spröda naglar. Orsakerna kan vara otillräckligt järnupptag, defekt j ärnabsorption eller blodförlust.

Engelsk definition

Anemia characterized by decreased or absent iron stores, low serum iron concentration, low transferrin saturation, and low hemoglobin concentration or hematocrit value. The erythrocytes are hypochromic and microcytic and the iron binding capacity is increased.

Svenska synonymer

Anemi, järnbrist Sideropenanemi

Engelska synonymer

Anemia, Iron Deficiency Iron-Deficiency Anemia Iron Deficiency Anemia Iron-Deficiency Anemias Iron Deficiency Anemias Anemias, Iron-Deficiency Anemias, Iron Deficiency