Multiple Chemical Sensitivity

Doft- och kemikalieöverkänslighet

Svensk definition

Ett förvärvat sjukdomstillstånd som kännetecknas av återkommande symtom, från flera organsystem, som reaktion på påvisbar exponering för många kemiskt olika föreningar vid doser under dem som normalt kan ge skadliga verkningar hos befolkningen i allmänhet.

Engelsk definition

An acquired disorder characterized by recurrent symptoms, referable to multiple organ systems, occurring in response to demonstrable exposure to many chemically unrelated compounds at doses below those established in the general population to cause harmful effects. (Cullen MR. The worker with multiple chemical sensitivities: an overview. Occup Med 1987;2(4):655-61)

Svenska synonymer

Multipel kemisk överkänslighet Kemisk intolerans Doftöverkänslighet Kemikalieöverkänslighet

Engelska synonymer

Multiple Chemical Sensitivities Multiple Chemical Sensitivity Syndrome Sensitivities, Multiple Chemical Idiopathic Environmental Intolerance Environmental Intolerance, Idiopathic Environmental Intolerances, Idiopathic Intolerance, Idiopathic Environmental Intolerances, Idiopathic Environmental Chemical Sensitivities, Multiple Chemical Sensitivity, Multiple Idiopathic Environmental Intolerances Sensitivity, Multiple Chemical