Disorders of Environmental Origin

Miljöbetingade hälsoproblem

Svensk definition

Störningar med det gemensamt att de orsakats av yttre faktorer, snarare än av fysiologiska funktionsstörningar eller sjukdomsalstrande mikroorganismer.

Engelsk definition

Disorders caused by external forces rather than by physiologic dysfunction or by pathogens.

Svenska synonymer

Skador, förgiftningar och yrkessjukdomar

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.