Neuroprotective Agents

Nervskyddande medel

Svensk definition

Läkemedel avsedda att förhindra skador i hjärnan eller ryggmärgen efter ischemi, slaganfall, krampanfall eller fysisk skada. Några måste ges förebyggande, medan andra kan ha effekt i efterhand. De har olika verkningsmekanismer, men minimerar ofta direkt eller indirekt den skada som frambringas av endogena, exciterande aminosyror.

Engelsk definition

Drugs intended to prevent damage to the brain or spinal cord from ischemia, stroke, convulsions, or trauma. Some must be administered before the event, but others may be effective for some time after. They act by a variety of mechanisms, but often directly or indirectly minimize the damage produced by endogenous excitatory amino acids.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Neuroprotective Neuroprotectant Neuroprotective Drugs Drugs, Neuroprotective Neuroprotectants Neuroprotective Agent Agent, Neuroprotective Neuroprotective Drug Drug, Neuroprotective Neuroprotective Effect Effect, Neuroprotective Neuroprotective Effects Effects, Neuroprotective