Hypokinesia

Hypokinesi

Svensk definition

Nedsatt eller långsam rörelseförmåga i kroppsmuskulaturen. Störningen kan bero på sjukdom i de basala ganglierna, psykisk sjukdom, långvarig inaktivitet pga sjukdom, och andra tillstånd.

Engelsk definition

Slow or diminished movement of body musculature. It may be associated with BASAL GANGLIA DISEASES; MENTAL DISORDERS; prolonged inactivity due to illness; and other conditions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Hypodynamia Hypokinesia, Antiorthostatic Antiorthostatic Hypokinesia Antiorthostatic Hypokinesias Hypokinesias, Antiorthostatic Bradykinesia Bradykinesias