Genomic Imprinting

Genetisk prägling

Svensk definition

Det varierande fenotyputtrycket hos en gen, beroende på om den är av faders- eller modersursprung, vilket är en funktion av DNA-metyleringsmönstret. Präglade områden har visat sig ha en högre grad av metylering och mindre transkriptionsbenägenhet.

Engelsk definition

The variable phenotypic expression of a GENE depending on whether it is of paternal or maternal origin, which is a function of the DNA METHYLATION pattern. Imprinted regions are observed to be more methylated and less transcriptionally active. (Segen, Dictionary of Modern Medicine, 1992)

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Imprinting, Genomic Parental Imprinting Imprinting, Parental Imprinting, Genetic Genetic Imprinting