Centrosome

Centrosom

Svensk definition

Cellens centrala del, bestående av ett par centralkroppar (centrioler) som är omgivna av en amorf massa. Under interfas bildar centrosomen mikrotubulikärnor. Under profas delar sig centrosomen i två separata delar, som bildar mitosspindelns två poler.

Engelsk definition

The cell center, consisting of a pair of CENTRIOLES surrounded by a cloud of amorphous material called the pericentriolar region. During interphase, the centrosome nucleates microtubule outgrowth. The centrosome duplicates and, during mitosis, separates to form the two poles of the mitotic spindle (MITOTIC SPINDLE APPARATUS).

Svenska synonymer

Pericentriolära regioner

Engelska synonymer

Centrosomes Pericentriolar Region Pericentriolar Regions Region, Pericentriolar Regions, Pericentriolar