Klatskin Tumor

Klatskintumör

Svensk definition

Adenokarcinom i den gemensamma levergångsförgreningen. Dessa tumörer är i regel ganska små, skarpt avgränsade och bildar sällan metastaser. G. Klatskins originalrapport av 13 fall publicerades 1965. Från att till en början ha ansetts som ovanliga, tycks tumörer i gallgångsförgreningen nu utgöra mer än hälften av alla gallgångstumörer.

Engelsk definition

Cholangiocarcinoma arising near or at the confluence of the right and left hepatic ducts (COMMON HEPATIC DUCT). These tumors are generally small, sharply localized, and seldom metastasizing.

Svenska synonymer

Hilärt kolangiokarcinom

Engelska synonymer

Tumor, Klatskin Klatskin's Tumor Klatskins Tumor Tumor, Klatskin's Hilar Cholangiocarcinoma Cholangiocarcinoma, Hilar Cholangiocarcinomas, Hilar Hilar Cholangiocarcinomas Perihilar Cholangiocarcinoma Cholangiocarcinoma, Perihilar Cholangiocarcinomas, Perihilar Perihilar Cholangiocarcinomas