Mesothelioma, Cystic

Mesoteliom, cystiskt

Svensk definition

Mesoteliom i bukhinnan som drabbar främst unga kvinnor och bildar cystor av varierande storlek, klädda med ett enkelt skikt av godartade mesotelceller. Sjukdomen har ett godartat förlopp och är förenlig med normal, förväntad livslängd; i enstaka fall kan det krävas kirurgiska ingrepp eller trycklindring för smärta eller andra symtom. Endast undantagsvis föreligger en malign potential.

Engelsk definition

A peritoneal mesothelioma affecting mainly young females and producing cysts of variable size and number lined by a single layer of benign mesothelial cells. The disease follows a benign course and is compatible with a normal life expectancy, requiring occasionally partial excision or decompression for relief of pain or other symptoms. Malignant potential is exceptional. (From Holland et al., Cancer Medicine, 3d ed, p1345)

Svenska synonymer

Cystiskt mesoteliom

Engelska synonymer

Cystic Mesothelioma Cystic Mesotheliomas Mesotheliomas, Cystic