Neoplasms, Mesothelial

Mesoteltumörer

Svensk definition

Tumörer bestående av mesotelvävnad, ett skikt platta celler som utvecklats ur embryots mesoderm. Hos vuxna bildar mesotelet det enkla skvamösa epitel som täcker alla serösa hinnor (bukhinnan, hjärtsäcken, lungsäckarna). Med mesoteltumörer avses inte tumörer i dessa organ.

Engelsk definition

Neoplasms composed of tissue of the mesothelium, the layer of flat cells, derived from the mesoderm, which lines the body cavity of the embryo. In the adult it forms the simple squamous epithelium which covers all true serous membranes (peritoneum, pericardium, pleura). The concept does not refer to neoplasms located in these organs. (From Dorland, 27th ed)

Svenska synonymer

Mesotelcancer Mesotelial cancer

Engelska synonymer

Mesothelial Neoplasms Mesothelial Neoplasm Neoplasm, Mesothelial