Hidradenitis Suppurativa

Hidradenitis suppurativa

Svensk definition

En kronisk, varig och ärrbildande sjukdom i de apokrina svettkörtlarna som hos kvinnor oftast uppträder i armhålorna och hos män i ljumsk- och analtrakten. Den kännetecknas av tilltäppta porer med sekundär bakterieinfektion som utvecklas till varbildningar, vilka så småningom brister. När sjukdomen blir kronisk uppstår sår, hålrum blir större, fistlar uppvecklas och fibros samt ärrbildningar blir påtagliga.

Engelsk definition

A chronic suppurative and cicatricial disease of the apocrine glands occurring chiefly in the axillae in women and in the groin and anal regions in men. It is characterized by poral occlusion with secondary bacterial infection, evolving into abscesses which eventually rupture. As the disease becomes chronic, ulcers appear, sinus tracts enlarge, fistulas develop, and fibrosis and scarring become evident.

Svenska synonymer

Varig svettkörtelinflammation Svettkörtelinflammation, varig Acne inversa

Engelska synonymer

Suppurative Hidradenitis Hidradenitis, Suppurative Suppurative Hidradenitides Acne Inversa Acne Inversas Inversa, Acne Inversas, Acne Hidradenitides, Suppurative