Hidradenitis

Svettkörtelinflammation

Svensk definition

Inflammation i en svettkörtel, vanligen av apokrin typ. Tillståndet kan vara idiopatiskt eller uppkomma till följd av eller i samband med annan sjukdom. Neutrofil svettkörtelinflammation är en förhållandevis sällsynt variant som rapporterats från patienter som genomgår kemoterapi för non-Hodgkin-lymfom eller leukemi.

Engelsk definition

The inflammation of a sweat gland (usually of the apocrine type). The condition can be idiopathic or occur as a result of or in association with another underlying condition. Neutrophilic eccrine hidradenitis is a relatively rare variant that has been reported in patients undergoing chemotherapy, usually for non-Hodgkin lymphomas or leukemic conditions.

Svenska synonymer

Hidroadenit Neutrofil ekrin hidradenit

Engelska synonymer

Hidradenitides Hydradenitis Hydradenitides Hidrosadenitis Hidrosadenitides Neutrophilic Eccrine Hidradenitis Eccrine Hidradenitides, Neutrophilic Eccrine Hidradenitis, Neutrophilic Hidradenitides, Neutrophilic Eccrine Hidradenitis, Neutrophilic Eccrine Neutrophilic Eccrine Hidradenitides