Hidradenitis Suppurativa

Svettkörtelinflammation, varig

Svensk definition

En kronisk, varig och ärrbildande sjukdom i de apokrina svettkörtlarna som hos kvinnor oftast uppträder i armhålorna och hos män i ljumsk- och analtrakten. Den kännetecknas av tilltäppta porer med sekundär bakterieinfektion, som utvecklas till varbildningar, vilka så småningom brister. När sjukdomen blivit kronisk uppstår sår, hålrum blir större, fistlar uppkommer, fibros och ärrbildningar blir påtagliga. Hormonella mekanismer tros vara den bakomliggande orsaken till sjukdomstillståndet.

Engelsk definition

A chronic suppurative and cicatricial disease of the apocrine glands occurring chiefly in the axillae in women and in the groin and anal regions in men. It is characterized by poral occlusion with secondary bacterial infection, evolving into abscesses which eventually rupture. As the disease becomes chronic, ulcers appear, sinus tracts enlarge, fistulas develop, and fibrosis and scarring become evident.

Svenska synonymer

Hidradenitis suppurativa

Engelska synonymer

Hidradenitides, Suppurative Suppurative Hidradenitides Suppurative Hidradenitis Acne Inversa Acne Inversas Inversa, Acne Inversas, Acne Hidradenitis, Suppurative