Acitretin

Acitretin

Svensk definition

En oral retinoid verksam vid behandling av psoriasis. Den är den huvudsakliga metaboliten av etretinat, men är genom kortare halveringstid fördelaktigare än etretinat.

Engelsk definition

An oral retinoid effective in the treatment of psoriasis. It is the major metabolite of ETRETINATE with the advantage of a much shorter half-life when compared with etretinate.

Svenska synonymer

Neotigason

Engelska synonymer

Etretin Isoacitretin Isoetretin Ro 10-1670 Ro 101670 Ro-10-1670 Ro101670 13-cis-Acitretin Neotigason Soriatane Acitretin, (Z,E,E,E)-Isomer Ro-13-7652 Ro137652 Ro 13-7652 Ro 137652