Liver Failure, Acute

Akut leversvikt

Svensk definition

En form av snabbt isättande leversvikt, även känd som fulminant leversvikt, orsakad av svår leverskada eller omfattande förlust av leverceller. Tillståndet kännetecknas av snabbt tilltagande funktionsstörning och gulsot. Akut leversvikt kan utvecklas till hjärnfunktionsstörning eller t o m leverkoma, beroende på etiologiska faktorer, som t ex leverischemi, läkemedelsförgiftning, tumörbildning eller virushepatit, så som hepatit B eller C efter blodtransfusion.

Engelsk definition

A form of rapid-onset LIVER FAILURE, also known as fulminant hepatic failure, caused by severe liver injury or massive loss of HEPATOCYTES. It is characterized by sudden development of liver dysfunction and JAUNDICE. Acute liver failure may progress to exhibit cerebral dysfunction even HEPATIC COMA depending on the etiology that includes hepatic ISCHEMIA, drug toxicity, malignant infiltration, and viral hepatitis such as post-transfusion HEPATITIS B and HEPATITIS C.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Failure, Acute Liver Fulminant Hepatic Failure Fulminant Hepatic Failures Fulminating Hepatic Failure Fulminating Hepatic Failures Hepatic Failure, Fulminating Fulminating Liver Failure Fulminating Liver Failures Liver Failure, Fulminating Acute Liver Failure Liver Failure, Fulminant Fulminant Liver Failure Fulminant Liver Failures Hepatic Failure, Acute Acute Hepatic Failure Failure, Acute Hepatic Hepatic Failure, Fulminant