Laser-Doppler Flowmetry

Laserdopplerflödesmätning

Svensk definition

En metod för icke-invasiv, kontinuerlig mätning av mikrocirkulation. Tekniken bygger på Dopplereffektvärden av slumpmässigt spritt lågenergilaserljus från statiska strukturer och vävnadspartiklar i rörelse.

Engelsk definition

A method of non-invasive, continuous measurement of MICROCIRCULATION. The technique is based on the values of the DOPPLER EFFECT of low-power laser light scattered randomly by static structures and moving tissue particulates.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Laser Doppler Flowmetry Doppler-Laser Flowmetry Doppler Laser Flowmetry Flowmetry, Doppler-Laser Flowmetry, Laser-Doppler Flowmetry, Laser Doppler Velocimetry, Laser-Doppler Velocimetry, Laser Doppler Laser-Doppler Velocimetry Laser Doppler Velocimetry