Health Care Costs

Hälso- och sjukvårdskostnader

Svensk definition

De faktiska kostnaderna för hälso- och sjukvårdstjänsterna, inklusive kostnader för utredningar, behandlingar och läkemedel. Dessa får inte förväxlas med hälso- och sjukvårdsutgifter, som avser de belopp som betalas för tjänsterna, eller med sjukvårdsavgift, som är det fasta belopp som debiteras, oavsett kostnaderna.

Engelsk definition

The actual costs of providing services related to the delivery of health care, including the costs of procedures, therapies, and medications. It is differentiated from HEALTH EXPENDITURES, which refers to the amount of money paid for the services, and from fees, which refers to the amount charged, regardless of cost.

Svenska synonymer

Sjukvårdskostnader Behandlingskostnader Kostnader för hälso- och sjukvård Kostnader för sjukvård

Engelska synonymer

Cost, Health Care Costs, Health Care Health Care Cost Health Costs Cost, Health Costs, Health Health Cost Healthcare Costs Cost, Healthcare Costs, Healthcare Healthcare Cost Medical Care Costs Costs, Medical Care Cost, Medical Care Medical Care Cost Treatment Costs Cost, Treatment Costs, Treatment Treatment Cost