Health Expenditures

Hälso- och sjukvårdsutgifter

Svensk definition

De belopp som betalas av enskilda, grupper, länder eller privata eller offentliga organisationer för hälso- och sjukvård i stort eller delar därav. Dessa belopp kan motsvara eller icke motsvara de faktiska kostnaderna ("hälso- och sjukvårdskostnader"), och kan eller kan inte vara delade mellan patienter, försäkringsbolag och/eller arbetsgivare.

Engelsk definition

The amounts spent by individuals, groups, nations, or private or public organizations for total health care and/or its various components. These amounts may or may not be equivalent to the actual costs (HEALTH CARE COSTS) and may or may not be shared among the patient, insurers, and/or employers.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Expenditure, Health Health Expenditure Expenditures, Health Expenditures, Direct Direct Expenditure Direct Expenditures Expenditure, Direct Expenditures, Out-of-Pocket Expenditure, Out-of-Pocket Expenditures, Out of Pocket Out-of-Pocket Expenditure Out-of-Pocket Expenditures Out-of Pocket Expenditures Expenditure, Out-of Pocket Expenditures, Out-of Pocket Out of Pocket Expenditures Out-of Pocket Expenditure Out-of-Pocket Expenses Out of Pocket Expenses Out-of-Pocket Costs Out of Pocket Costs Out-of-Pocket Expense Expense, Out-of-Pocket Expenses, Out-of-Pocket Out of Pocket Expense Out-of-Pocket Payments Out of Pocket Payments Out Of Pocket Expenditure Out-of-Pocket Cost Cost, Out-of-Pocket Costs, Out-of-Pocket Out of Pocket Cost Out-of-Pocket Payment Out of Pocket Payment Payment, Out-of-Pocket Payments, Out-of-Pocket Out-of-Pocket Spending Out of Pocket Spending Spending, Out-of-Pocket Expenditures Expenditure Expenditures, Indirect Expenditure, Indirect Indirect Expenditure Indirect Expenditures