Neurites

Neuriter

Svensk definition

Hårlika utskott från nerveller i vävnadodling, stimulerade av tillväxtfaktorer och andra molekyler. Dessa utskott kan växa ut till att bilda dendritiska förgreningar eller ett enda axon, eller de kan återabsorberas under senare utvecklingsstadium. Neurit kan hänföra till vilklen som helst trådlik eller spetsig utväxt på en emryonal eller odlad nervcell.

Engelsk definition

In tissue culture, hairlike projections of neurons stimulated by growth factors and other molecules. These projections may go on to form a branched tree of dendrites or a single axon or they may be reabsorbed at a later stage of development. "Neurite" may refer to any filamentous or pointed outgrowth of an embryonal or tissue-culture neural cell.

Svenska synonymer

Neuronutväxter

Engelska synonymer

Neurite