Langer-Giedion Syndrome

Langer-Giedions syndrom

Svensk definition

Ett autosomalt dominant sjukdomstillstånd som kännetecknas av konformade epifyser i händerna och talrika broskutväxter. Mental utvecklingsstörning och avvikelser på kromosom 8 förekommer ofta. Utväxterna (sporrarna) vid detta syndrom tycks identiska med dem som förekommer vid ärftliga multipla exostoser.

Engelsk definition

Autosomal dominant disorder characterized by cone-shaped epiphyses in the hands and multiple cartilaginous exostoses. INTELLECTUAL DISABILITY and abnormalities of chromosome 8 are often present. The exostoses in this syndrome appear identical to those of hereditary multiple exostoses (EXOSTOSES, HEREDITARY MULTIPLE).

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Langer Giedion Syndrome Syndrome, Langer-Giedion Giedion-Langer Syndrome Giedion Langer Syndrome Syndrome, Giedion-Langer Trichorhinophalangeal Syndrome Type II Trichorhinophalangeal Syndrome Type 2 Trichorhinophalangeal Syndrome, Type II Tricho-Rhino-Phalangeal Syndrome Type II Tricho Rhino Phalangeal Syndrome Type II TRPSII Acrodysplasia V Acrodysplasia Vs Trichorhinophalangeal Syndrome with Exostoses