Fatigue Syndrome, Chronic

Kroniskt trötthetssyndrom

Svensk definition

Ett syndrom, vars kännetecken är ihållande eller återkommande trötthet, diffus muskel- och skelettsmärta, sömnstörningar och minst sex månaders subjektiv försämring av de kognitiva funktionerna. Symtomen framkallas inte av pågående ansträngningar och lindras inte av vila. De leder till minskad arbets-, utbildnings-, social- och personlig aktivitet. Syndromet kan även omfatta vissa förändringar i immunfunktionerna, samt i de neuroendokrina- och autonoma funktionerna. Tillståndet har mycket gemensamt med fibromyalgi.

Engelsk definition

A syndrome characterized by persistent or recurrent fatigue, diffuse musculoskeletal pain, sleep disturbances, and subjective cognitive impairment of 6 months duration or longer. Symptoms are not caused by ongoing exertion; are not relieved by rest; and result in a substantial reduction of previous levels of occupational, educational, social, or personal activities. Minor alterations of immune, neuroendocrine, and autonomic function may be associated with this syndrome. There is also considerable overlap between this condition and FIBROMYALGIA. (From Semin Neurol 1998;18(2):237-42; Ann Intern Med 1994 Dec 15;121(12): 953-9)

Svenska synonymer

Myalgisk encefalopati Post-viralt trötthetssyndrom Trötthetssyndrom, kroniskt

Engelska synonymer

Myalgic Encephalomyelitis Encephalomyelitis, Myalgic Chronic Fatigue Syndrome Chronic Fatigue Syndromes Fatigue Syndromes, Chronic Chronic Fatigue-Fibromyalgia Syndrome Chronic Fatigue Fibromyalgia Syndrome Chronic Fatigue-Fibromyalgia Syndromes Fatigue-Fibromyalgia Syndrome, Chronic Fatigue-Fibromyalgia Syndromes, Chronic Postviral Fatigue Syndrome Infectious Mononucleosis-Like Syndrome, Chronic Infectious Mononucleosis Like Syndrome, Chronic Royal Free Disease Chronic Fatigue and Immune Dysfunction Syndrome Chronic Fatigue Disorder Chronic Fatigue Disorders Fatigue Disorder, Chronic Fatigue Disorders, Chronic Systemic Exertion Intolerance Disease Fatigue Syndrome, Postviral Fatigue Syndromes, Postviral Postviral Fatigue Syndromes