Magnetoencephalography

Magnetoencefalografi

Svensk definition

Mätning av magnetfält kring huvudet, framkallade av elektriska strömmar i hjärnan. Precis som fallet är med vilken elektrisk ledare som helst, så åtföljs hjärnans elektriska aktivitet av ortogonala magnetfält. Mätningar av dessa fält ger information om var i hjärnan aktivitet pågår som komplementerar EEG. Magnetoencefalografi kan användas för sig eller i kombination med EEG, för mätning av spontan eller framkallad aktivitet, inom forskning och för kliniska ändamål.

Engelsk definition

The measurement of magnetic fields over the head generated by electric currents in the brain. As in any electrical conductor, electric fields in the brain are accompanied by orthogonal magnetic fields. The measurement of these fields provides information about the localization of brain activity which is complementary to that provided by ELECTROENCEPHALOGRAPHY. Magnetoencephalography may be used alone or together with electroencephalography, for measurement of spontaneous or evoked activity, and for research or clinical purposes.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.