Typhoid Fever

Tyfoidfeber

Svenska synonymer

Tyfus

Engelska synonymer

Fever, Typhoid Fevers, Typhoid Typhoid Fevers Typhoid Typhoids Enteric Fever Enteric Fevers Fever, Enteric Fevers, Enteric Salmonella typhi Infection Infection, Salmonella typhi Infections, Salmonella typhi Salmonella typhi Infections Typhus, Abdominal Abdominal Typhus