Salmonella enterica

Salmonella enterica

Svensk definition

Ett salmonellasläkte som innehåller flera medicinskt viktiga serotyper. Majoriteten av stammarna utnyttjar varmblodiga djur som habitat.

Engelsk definition

A subgenus of Salmonella containing several medically important serotypes. The habitat for the majority of strains is warm-blooded animals.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Inga engelska synonymer finns.