Salmonella typhi

Salmonella typhi

Svensk definition

En serotyp av Salmonella enterica som är etiologiskt agens för tyfoidfeber.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Salmonella enterica serovar Typhi Salmonella typhosa