Antithyroid Agents

Tyreostatika

Svensk definition

Preparat som används för att behandla hypertyreoidism genom att minska överproduktionen av sköldkörtelhormon.

Engelsk definition

Agents that are used to treat hyperthyroidism by reducing the excessive production of thyroid hormones.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Agents, Antithyroid Thyroid Antagonists Antagonists, Thyroid Antithyroid Drug Drug, Antithyroid Antithyroid Drugs Drugs, Antithyroid Antithyroid Agent Agent, Antithyroid Goitrogens Goitrogen Antithyroid Effect Effect, Antithyroid Antithyroid Effects Effects, Antithyroid