Spiro Compounds

Spiroföreningar

Svensk definition

Cykliska föreningar innehållande två ringar som delar en enda atom (vanligtvis kol). Det enklaste exemplet av denna typ av förening är spiropentan som ser ut som en rosett.

Engelsk definition

Cyclic compounds that include two rings which share a single atom (usually a carbon). The simplest example of this type of compound is Spiro[2.2]pentane, which looks like a bow tie.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Compounds, Spiro