Fluorescamine

Fluorescamin

Svensk definition

Ett icke-fluorescent reagens för påvisande av primära aminer, peptider och proteiner. Reaktionsprodukterna är är starkt fluorescerande.

Engelsk definition

A nonfluorescent reagent for the detection of primary amines, peptides and proteins. The reaction products are highly fluorescent.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Fluram