Spasms, Infantile

Infantila spasmer

Svensk definition

Ett epilepsisyndrom kännetecknat av triaden spädbarnskramp, hypsarytmi och avstannad psykomotorisk utveckling vid anfallsdebuten. De flesta fall visar sig vid åldern 3-12 månader, med krampyttringar som kortvariga flexor- och extensorrörelser i huvud, bål och extremiteter i kombination. Tillståndet har två former: en kryptogen (idiopatisk) och en symtomatisk (till följd av annan känd sjukdom, såsom livmoderinfektioner, nervsystemdefekter, ärftliga, metabola hjärnsjukdomar, för tidig födsel, perinatal asfyxi, tuberös skleros osv).

Engelsk definition

An epileptic syndrome characterized by the triad of infantile spasms, hypsarrhythmia, and arrest of psychomotor development at seizure onset. The majority present between 3-12 months of age, with spasms consisting of combinations of brief flexor or extensor movements of the head, trunk, and limbs. The condition is divided into two forms: cryptogenic (idiopathic) and symptomatic (secondary to a known disease process such as intrauterine infections; nervous system abnormalities; BRAIN DISEASES, METABOLIC, INBORN; prematurity; perinatal asphyxia; TUBEROUS SCLEROSIS; etc.). (From Menkes, Textbook of Child Neurology, 5th ed, pp744-8)

Svenska synonymer

Wests syndrom Hypsarytmi BNS-kramper Salaam-anfall

Engelska synonymer

Infantile Spasm Infantile Spasms Lightning Attacks Attack, Lightning Attacks, Lightning Lightning Attack West Syndrome Syndrome, West Hypsarrhythmia Hypsarrhythmias Jackknife Seizures Jackknife Seizure Seizure, Jackknife Seizures, Jackknife Symptomatic Infantile Spasms Infantile Spasm, Symptomatic Infantile Spasms, Symptomatic Spasm, Symptomatic Infantile Spasms, Symptomatic Infantile Symptomatic Infantile Spasm Symptomatic West Syndrome Syndrome, Symptomatic West West Syndrome, Symptomatic Salaam Attacks Attacks, Salaam Salaam Seizures Seizures, Salaam Spasmus Nutans Cryptogenic Infantile Spasms Cryptogenic Infantile Spasm Infantile Spasm, Cryptogenic Infantile Spasms, Cryptogenic Spasm, Cryptogenic Infantile Spasms, Cryptogenic Infantile Cryptogenic West Syndrome Syndrome, Cryptogenic West West Syndrome, Cryptogenic Nodding Spasm Nodding Spasms Spasm, Nodding Spasms, Nodding