Sialadenitis

Spottkörtelinflammation

Svenska synonymer

Sialadenit Strålningsinducerad spottkörtelinflammation

Engelska synonymer

Sialadenitides Chronic Sialadenitis Chronic Sialadenitides Sialadenitides, Chronic Sialadenitis, Chronic Sialitis Sialitides Sialoadenitis Sialoadenitides Adenitis, Salivary Gland Adenitides, Salivary Gland Salivary Gland Adenitides Salivary Gland Adenitis Salivary Gland Inflammation Inflammation, Salivary Gland Inflammations, Salivary Gland Salivary Gland Inflammations Irradiation-Induced Sialadenitis Irradiation Induced Sialadenitis Irradiation-Induced Sialadenitides Sialadenitides, Irradiation-Induced Sialadenitis, Irradiation-Induced