Dermatitis, Seborrheic

Seborroisk dermatit

Svensk definition

En kronisk, inflammatorisk hudsjukdom med okänd etiologi. Den kännetecknas av måttlig rodnad, torr, fuktig eller fet fjällning, och gulaktiga krustor på olika områden, särskilt i hårbotten. I hårbotten börjar eksemet som små fläckar av fjäll, för att gradvis utvidga sig till att omfatta hela skalpen, med avlossning av stora mängder torra fjäll (mjäll).

Engelsk definition

A chronic inflammatory disease of the skin with unknown etiology. It is characterized by moderate ERYTHEMA, dry, moist, or greasy (SEBACEOUS GLAND) scaling and yellow crusted patches on various areas, especially the scalp, that exfoliate as dandruff. Seborrheic dermatitis is common in children and adolescents with HIV INFECTIONS.

Svenska synonymer

Mjälleksem Seborroisk eksem Seborré Pityrodeseksem

Engelska synonymer

Dermatitides, Seborrheic Seborrheic Dermatitides Seborrheic Dermatitis Dermatitis Seborrheica Seborrhea