Skin Diseases, Papulosquamous

Hudsjukdomar, papuloskvamösa

Svensk definition

En grupp dermatoser med tydliga morfologiska särdrag. Den primära förändringen utgörs vanligen av en blemma, oftast rödaktig, med varierande grad av ytlig fjällning. Större fläckar bildas genom att de primära utslagen flyter samman.

Engelsk definition

A group of dermatoses with distinct morphologic features. The primary lesion is most commonly a papule, usually erythematous, with a variable degree of scaling on the surface. Plaques form through the coalescing of primary lesions.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Papulosquamous Disorders Disorder, Papulosquamous Disorders, Papulosquamous Papulosquamous Disorder Papulosquamous Skin Diseases Disease, Papulosquamous Skin Diseases, Papulosquamous Skin Papulosquamous Skin Disease Skin Disease, Papulosquamous