RNA, Transfer

RNA, transfer

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

tRNA Transfer RNA RNA, Transfer, Suppressor Transfer RNA, Suppressor RNA, Suppressor Transfer Suppressor Transfer RNA