Pulmonary Subvalvular Stenosis

Pulmonell subvalvulär stenos

Svensk definition

En förträngning på eller strax under pulmonell ventil. Vanligtvist orsakad av defekter eller förekomsten av fibrös vävnad i kammarseptum. Kännetecken: begräsat utflöde från den högra kammaren till lungartären, trötthet, andnöd och bröstobehag.

Engelsk definition

Narrowing below the PULMONARY VALVE or well below it in the infundibuluar chamber where the pulmonary artery originates, usually caused by a defective VENTRICULAR SEPTUM or presence of fibrous tissues. It is characterized by restricted blood outflow from the RIGHT VENTRICLE into the PULMONARY ARTERY, exertional fatigue, DYSPNEA, and chest discomfort.

Svenska synonymer

Pulmonär subvalvulär stenos

Engelska synonymer

Subvalvular Stenosis, Pulmonary Obstructive Subaortic Conus Conus, Obstructive Subaortic Subaortic Conus, Obstructive Pulmonary Infundibular Stenoses Pulmonary Infundibular Stenosis Pulmonary Stenoses, Subvalvular Pulmonary Stenosis, Subvalvular Pulmonary Subvalvular Stenoses Stenoses, Pulmonary Infundibular Stenoses, Pulmonary Subvalvular Stenoses, Subvalvular Pulmonary Stenosis, Pulmonary Infundibular Stenosis, Pulmonary Subvalvular Stenosis, Subvalvular Pulmonary Subvalvular Pulmonary Stenoses Subvalvular Pulmonary Stenosis Subvalvular Stenoses, Pulmonary Infundibular Stenoses, Pulmonary Infundibular Stenosis, Pulmonary