Pulmonary Edema

Lungödem

Svensk definition

Lungödem är en ansamling av vätska i lungorna som indikerar allvarlig bakomliggande sjukdom. Lungornas gasutbyte i alveolerna är otillräckligt. Lungödem kan bli livshotande.

Engelsk definition

Excessive accumulation of extravascular fluid in the lung, an indication of a serious underlying disease or disorder. Pulmonary edema prevents efficient PULMONARY GAS EXCHANGE in the PULMONARY ALVEOLI, and can be life-threatening.

Svenska synonymer

Inga svenska synonymer finns.

Engelska synonymer

Wet Lung Lung, Wet Lungs, Wet Wet Lungs Pulmonary Edemas Edema, Pulmonary Edemas, Pulmonary