Puberty

Pubertet

Svensk definition

En period i livet då hypotalamus-hypofyssystemet och gonadsystemet utvecklats till fullo. Könsmognad inträffar, fortplantningsorganen börjar fungera, sekundära könskarakteristika och andra förändringar som hör till tonåren utvecklas.

Engelsk definition

A period in the human life in which the development of the hypothalamic-pituitary-gonadal system takes place and reaches full maturity. The onset of synchronized endocrine events in puberty lead to the capacity for reproduction (FERTILITY), development of secondary SEX CHARACTERISTICS, and other changes seen in ADOLESCENT DEVELOPMENT.

Svenska synonymer

Könskaraktärutveckling

Engelska synonymer

Puberties